ספר ביאורי משפט

הופיע ויצא לאור ספר ביאורי משפט – ד' כרכים –  ביאורי משפט על שו"ע חושן משפט  – ספר ביאורי משפט על שולחן ערוך חושן משפט, הינו חיבור מקיף על שלחן ערוך חושן משפט, ובו נקבצו בדרך קצרה וברורה תמצית כל נושאי כליו של השולחן ערוך. יצא לאור ע"י הרה"ג יצחק מנחם עלעפאנט שליט"א, ומעוטר בהסכמות […]

משניות תלמודו בידו

הופיע ויצא לאור משניות תלמודו בידו –  משניות תלמודו בידו  – משניות תלמודו בידו יצאו לאור בפאר והדר, עם ביאור משולב הנקרא תלמודו בידו, המשלב דברי המשנה עם ביאור ערוך בטוב טעם ובבהירות, על יסודות ביאורו של רבינו עובדיה מברטנורה. על העמוד מסודרים גם ביאור הרע"ב, וכן ביאור מקור חיים, שהינו הערות וביאורים לבאר וללבן […]

ספר אור לוי

הופיע ויצא לאור ספר אור לוי – על התורה –  אור לוי על התורה  – ספר אור לוי על פרשיות התורה, יצא בהוצאה חדשה, מורחבת ומלוקט מכל כתבי וספרי רבינו רבי יהודה זאב לעבאוויטש זצוק"ל דבר דבור על אופנו, בהדר וביופי, וכולו מאיר עיניים. הספר יצא לאור לכבוד עם מבקשי ה', ע"י הרה"ג ר' נחום שטרן […]

ספר שלחן ערוך השלה

הופיע ויצא לאור ספר שלחן ערוך השל"ה –  שלחן ערוך השל"ה  – פסקי דינים, מלוקטים מספרי השל"ה הקדושים: שני לוחות הברית, הגהות לספר עמק ברכה, שער השמים על סידור התפלה, מצות תפילין על הלכות תפילין, בגדי ישע על המרדכי, ועוד. על פי סדר השולחן ערוך. עם דעת הלכה: ציונים ומראי מקומות לספרי הפוסקים והאחרונים המביאים […]

ספרים חדשים

הופיע ויצא לאור משניות תלמודו בידו –  משניות תלמודו בידו  – משניות תלמודו בידו יצאו לאור בפאר והדר, עם ביאור משולב הנקרא תלמודו בידו, המשלב דברי המשנה עם ביאור ערוך בטוב טעם ובבהירות, על יסודות ביאורו של רבינו עובדיה מברטנורה. על העמוד מסודרים גם ביאור הרע"ב, וכן ביאור מקור חיים, שהינו הערות וביאורים לבאר וללבן […]