הופיע ויצא לאור

ספר שלחן ערוך השל"ה

–  שלחן ערוך השל"ה  –

פסקי דינים, מלוקטים מספרי השל"ה הקדושים: שני לוחות הברית, הגהות לספר עמק ברכה, שער השמים על סידור התפלה, מצות תפילין על הלכות תפילין, בגדי ישע על המרדכי, ועוד. על פי סדר השולחן ערוך.

עם דעת הלכה: ציונים ומראי מקומות לספרי הפוסקים והאחרונים המביאים פסקי רבינו השל"ה, להלכה ולמעשה, ומה שנשאו ונתנו בדבריו, עם הערות וביאורים.

– ב' כרכים –

כרך א: חלק אורח חיים סימנים א־רמא (328 עמודים).

כרך ב: חלק אורח חיים סימנים רמב־תרצו, חלק יורדה דעה וחלק חושן משפט (374 עמודים).

להשיג את הספר אצל המחבר, ניתן לפנות בטופס להלן:
כריכה 3 גלופות, זהב שחור ובלינד

שער הספר

מהדורת הספר

להשיג את הספר אצל המחבר, ניתן לפנות בטופס להלן: