הופיע ויצא לאור

משניות תלמודו בידו

–  משניות תלמודו בידו  –

משניות תלמודו בידו יצאו לאור בפאר והדר, עם ביאור משולב הנקרא תלמודו בידו, המשלב דברי המשנה עם ביאור ערוך בטוב טעם ובבהירות, על יסודות ביאורו של רבינו עובדיה מברטנורה.

על העמוד מסודרים גם ביאור הרע"ב, וכן ביאור מקור חיים, שהינו הערות וביאורים לבאר וללבן דברי המשנה והרע"ב.

ששה סדרי משנה

הביאור יצא לאור כסט שלם במהדורת כיס, וכעת החל לצאת לאור מחדש, עם מעלות רבות נוספות במהדורה גדולה ומפוארת.

בסופו הודפס קונטרס לשון חיים, לחזרה ושינון לשון המשנה באופן קל ונהיר.

להשיג את הספר אצל המחבר ניתן לפנות בטופס להלן:
ששה סדרי משנה 13 כרכים

שער הספר

בפתח הספר

פנים הכריכה

להשיג את הספר אצל המחבר, ניתן לפנות בטופס להלן: