הופיע ויצא לאור

ספר אור לוי - על התורה

–  אור לוי על התורה  –

ספר אור לוי על פרשיות התורה, יצא בהוצאה חדשה, מורחבת ומלוקט מכל כתבי וספרי רבינו רבי יהודה זאב לעבאוויטש זצוק"ל דבר דבור על אופנו, בהדר וביופי, וכולו מאיר עיניים.

הספר יצא לאור לכבוד עם מבקשי ה', ע"י הרה"ג ר' נחום שטרן שליט"א, ראש ביהמ"ד וכולל נחלת צבי.

אור זרוע לצדיק

מחבר הספר הבטיח זכות וישועה לכל מי שיהיה שותף בהדפסת הספרים הקדושים, ואמר שיקויים בו הכתוב: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה".

הספר כולל מאמרים על כל פרשיות השנה, ובו 730 עמודים.

להשיג את הספר אצל המחבר ניתן לפנות בטופס להלן:
ספר אור לוי על התורה

שער הספר

בפתח הספר

פנים הכריכה

להשיג את הספר אצל המחבר, ניתן לפנות בטופס להלן: