הופיע ויצא לאור

משניות תלמודו בידו

ששה סדרי משנה 13 כרכים

–  משניות תלמודו בידו  –

משניות תלמודו בידו יצאו לאור בפאר והדר, עם ביאור משולב הנקרא תלמודו בידו, המשלב דברי המשנה עם ביאור ערוך בטוב טעם ובבהירות, על יסודות ביאורו של רבינו עובדיה מברטנורה.

על העמוד מסודרים גם ביאור הרע"ב, וכן ביאור מקור חיים, שהינו הערות וביאורים לבאר וללבן דברי המשנה והרע"ב.

ששה סדרי משנה

הביאור יצא לאור כסט שלם במהדורת כיס, וכעת החל לצאת לאור מחדש, עם מעלות רבות נוספות במהדורה גדולה ומפוארת.

בסופו הודפס קונטרס לשון חיים, לחזרה ושינון לשון המשנה באופן קל ונהיר.

אור לוי על התורה

ספר אור לוי על התורה

–  אור לוי על התורה  –

ספר אור לוי על פרשיות התורה, יצא בהוצאה חדשה, מורחבת ומלוקט מכל כתבי וספרי רבינו רבי יהודה זאב לעבאוויטש זצוק"ל דבר דבור על אופנו, בהדר וביופי, וכולו מאיר עיניים.

הספר יצא לאור לכבוד עם מבקשי ה', ע"י הרה"ג ר' נחום שטרן שליט"א, ראש ביהמ"ד וכולל נחלת צבי.

אור זרוע לצדיק

מחבר הספר הבטיח זכות וישועה לכל מי שיהיה שותף בהדפסת הספרים הקדושים, ואמר שיקויים בו הכתוב: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה".

הספר כולל מאמרים על פרשיות השנה, ובו 730 עמודים.

ספר ביאורי משפט

–  ביאורי משפט על שו"ע חושן משפט  –

ספר ביאורי משפט על שולחן ערוך חושן משפט, הינו חיבור מקיף על שלחן ערוך חושן משפט, ובו נקבצו בדרך קצרה וברורה תמצית כל נושאי כליו של השולחן ערוך.

יצא לאור ע"י הרה"ג יצחק מנחם עלעפאנט שליט"א, ומעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי הרבנים והדיינים.

– ד' כרכים –

סט ספרי ביאורי משפט, כולל לע"ע ד' כרכים מאירי עיניים, חלקם יצאו במספר מהדורות, עם הוספות רבות וחשובות.

בסייעתא דשמיא בקרוב יצאו כרכים נוספים, לשמחת חובשי ספסלא דבי מדרשא.

שלחן ערוך השל"ה

כריכה 3 גלופות, זהב שחור ובלינד

–  שלחן ערוך השל"ה  –

פסקי דינים, מלוקטים מספרי השל"ה הקדושים: שני לוחות הברית, הגהות לספר עמק ברכה, שער השמים על סידור התפלה, מצות תפילין על הלכות תפילין, בגדי ישע על המרדכי, ועוד. על פי סדר השולחן ערוך.

עם דעת הלכה: ציונים ומראי מקומות לספרי הפוסקים והאחרונים המביאים פסקי רבינו השל"ה, להלכה ולמעשה, ומה שנשאו ונתנו בדבריו, עם הערות וביאורים.

– ב' כרכים –

כרך א: חלק אורח חיים סימנים א־רמא (328 עמודים).

כרך ב: חלק אורח חיים סימנים רמב־תרצו, חלק יורדה דעה וחלק חושן משפט (374 עמודים).

הספר החדש שלך, על המדף
- צור קשר -