עימוד סידורים וכדומה

עימוד סידור או זמירות וכל דבר מעין זה, מצריך התבוננות מעמיקה ובניה פרטנית בכל עמוד ועמוד. ישנם נקודות רבות שיש לתת עליהן את הדעת. כגון תפילות מסוימות, (למשל קידוש), שאין מן הראוי שבאמצעם יהיה צורך להפוך דף, ועוד פרטים רבים שכדאי לתת עליהם את הדעת. לעיתים יהיה גם צורך להכריע בין שני צרכים המתנגשים ביניהם וסותרים זה את זה. לכן עימוד כזה, דורש מומחיות לגופו של ענין, ויחס מיוחד לכל עמוד.

לפנינו דוגמאות עימוד של סידורים, זמירות ועוד:

תפילות לחודש תשרי

מקבץ תפילות לחודש תשרי, כולל תפילות, קידוש היום ופיוטים

מחזור לימים נוראים
מחזור לימים נוראים
זמירות שבת

זמירות שבת באותיות מאירות עיניים, עם דגש להשלמת הפיוטים על הדף

זמירות שבת
זמירות שבת
זמירות שבת
הגדת על מצות ומרורים

הגדה של פסח עם סיפורי גבורה ואמרות אמונה על שנות השואה

הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה

הגדה של פסח בצבעים משובבים ובעיטורים נאים

הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה "באזני בנך"

הגדה של פסח עם ביאורים והרחבות רבים

הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח

צור קשר כאן:

עימוד ספרים 'המפואר' - עימוד ספרי קודש וספרי איכות | עימוד שימכור את הספר שלך! | עימוד ועיצוב, כריכות וגלופות | ir@imud.co.il | 03-976-5612