עימוד שוטף

עימוד שוטף הוא בדרך כלל טקסט רץ, שלא נסובו עליו הערות שוליים וטקסטיים משניים. כולו מורכב מטקסט יחיד וראשי. אולם יכולים להיות בו גם כותרות, כותרות משנה, או כותרות צד, ואף להיות מעוטר בגרפיקה מתאימה. עם זאת, הבאנו בעמוד זה גם מספר דוגמאות של עימוד עם הערות שוליים.

לפנינו דוגמאות עימוד שוטף של טקסט רץ:

שבט מישור

מאתיים הערות מסודרות בענייני ספיה דבר דבור על אופנו

עימוד קלאסי
עימוד רץ
עימוד קלאסי
ספר היא שיחתי על התורה והמועדים

שיחות ומאמרי הגות, עשירי תוכן והשראה, מסודרים על סדר פרשיות השבוע ומועדי השנה

עימוד ספרי קודש
עימוד ספרים
עימוד ועיצוב
נר ישראל

ספר יקר המכיל שבעה פרקים – 'להבי אש', אוצר בלום של דברים מאירים

עימוד ספרים
עימוד ספרים קלאסי
עימוד ספרי קודש
מראי מקומות והערות

הערות וחידושים יקרים במסכת שבת, מסודרים על פרקי המסכת

עימוד ספרי קודש
עימוד ועיצוב
עימוד ספרי קודש
קונטרס מצות חבורה

הלכות בהירות ומקיפות בענייני ה'חבורות' לאפיית מצות, מעוטרים בהערות וציוני מקורות

עימוד ספרי קודש
עימוד ספרים

צור קשר כאן:

עימוד ספרים 'המפואר' - עימוד ספרי קודש וספרי איכות | עימוד שימכור את הספר שלך! | עימוד ועיצוב, כריכות וגלופות | ir@imud.co.il | 03-976-5612