עימוד שוטף

עימוד שוטף הוא בדרך כלל טקסט רץ, שלא נסובו עליו הערות שוליים וטקסטים משניים. כולו מורכב מטקסט יחיד וראשי. אולם, יכולים להיות בו גם כותרות, כותרות משנה, או כותרות צד, ואף להיות מעוטר בגרפיקה מתאימה.

לפנינו דוגמאות עימוד שוטף של טקסט רץ:

הזמן עימוד
שימכור את הספר שלך

שבט מישור

מאתיים הערות מסודרות בענייני ספיה דבר דבור על אופנו

ספר היא שיחתי על התורה ומועדים

שיחות ומאמרי הגות, עשירי תוכן והשראה, מסודרים על סדר פרשיות השבוע ומועדי השנה

נר ישראל

ספר יקר המכיל שבעה פרקים - 'להבי אש', אוצר בלום של דברים מאירים

מראי מקומות והערות

הערות וחידושים יקרים במסכת שבת, מסודרים על פרקי המסכת

קונטרס מצות חבורה

הלכות בהירות ומקיפות בענייני ה'חבורות' לאפיית מצות, מעוטרים בהערות וציוני מקורות.

 

Submitting Form...

שגיאה: נא בדקו שכל הפרטים מולאו כראוי

הטופס נשלח בהצלחה! נשוב אליכם בהקדם.

 עימוד ספרים, עיצוב והפקות דפוס

עימוד שוטף

עימוד שוטף הוא בדרך כלל טקסט רץ, שלא נסובו עליו הערות שוליים וטקסטים משניים. כולו מורכב מטקסט יחיד וראשי. אולם, יכולים להיות בו גם כותרות, כותרות משנה, או כותרות צד, ואף להיות מעוטר בגרפיקה מתאימה.

לפנינו דוגמאות  עימוד שוטף של טקסט רץ:

ניתן ליצור קשר כאן:

 עימוד ספרים,
עיצוב והפקות דפוס