ספר שלחן ערוך השלה

הופיע ויצא לאור ספר שלחן ערוך השל"ה –  שלחן ערוך השל"ה  – פסקי דינים, מלוקטים מספרי השל"ה הקדושים: שני לוחות הברית, הגהות לספר עמק ברכה, שער השמים על סידור התפלה, מצות תפילין על הלכות תפילין, בגדי ישע על המרדכי, ועוד. על פי סדר השולחן ערוך. עם דעת הלכה: ציונים ומראי מקומות לספרי הפוסקים והאחרונים המביאים […]