הדרכות להכנה לעימוד

הדרכות קצרות ויעילות להכנה לעימוד ולמסתעף מכך העברת קטעים מסומנים בוורד אל הערות שוליים מעשה בקובץ שהמחבר שילב בו קטעים המיועדים לשיבוץ כהערות שוליים. ברם לא נעשה שימוש בפונקצית הערות שוליים של וורד, אלא הקטעים שובצו בתוך הטקסט הראשי, כאשר הם סומנו עם כוכבית או @. הפתרון: 2 דקות בתוכנת שימושי לוורד. בשלב ראשון יש […]