הדרכות קצרות ויעילות להכנה לעימוד ולמסתעף מכך

העברת קטעים מסומנים בוורד אל הערות שוליים

מעשה בקובץ שהמחבר שילב בו קטעים המיועדים לשיבוץ כהערות שוליים. ברם לא נעשה שימוש בפונקצית הערות שוליים של וורד, אלא הקטעים שובצו בתוך הטקסט הראשי, כאשר הם סומנו עם כוכבית או @.

הפתרון: 2 דקות בתוכנת שימושי לוורד. בשלב ראשון יש לאחד את הסימונים. למשל להחליף את כל הכוכביות ל־@ ואח"כ לפעול כמו בהדרכה.

קישור בין טקסטים הנמצאים בקבצי וורד שונים

הדגמה בת דקה, המראה תקציר על תוכנת המקושרות, המקשרת בין טקסטים הנמצאים בקבצי וורד שונים, ומיועדת עבור הכנת קבצים לעימוד רב טקסט. התוכנה שותלת קישורים בטקסט הראשי ובטקסטים המקושרים אליו, ולסיום נותנת דיאלוג מסודר עם הקישורים שלא נמצא להם התאמה בטקסט הראשי, תוך מתן אפשרות של שתילת קישור בלחיצה.

ניתן לראות הסבר מקיף יותר, והדגמה בת 5 דקות, בעמוד כאן.

מיקום הערת שוליים רק תחת טור אחד מתוך שתיים

לעיתים באופן חריג, יש צורך למקם בתוכנת תג, את ההערת השוליים תחת טור אחד מתוך שתיים. הפתרון המוצע להלן יהיה טוב כאשר זה נצרך באופן חד־פעמי, ולא באופן שהצורך הוא גורף.

הדגשת מילה ראשונה

מתוך ההדרכות של ישורון קובי: ע"י חיפוש והחלפה בעזרת תוכנת שימושי לוורד, ניתן להדגיש בקלות מילה ראשונה בקטע. יצוין, שאדם פרטי שרוצה להגיש קובץ וורד לעימוד, רק יסבך את הענינים אם ידגיש את המילים הראשונות בקטע, ועליו להשאיר זאת למעמד.

טקסט מוסתר

מתוך ההדרכות של ישורון קובי: טקסט מוסתר יכול לשמש עבור יעודים שונים בעריכה. לפעמים שוכחים ממנו אחרי שהשתמשו בו, והוא גורם בעיות. להלן ניתן לראות איך ניתן לאתרו. יצוין, כי טרם הגשת מסמך לעימוד חובה להסיר את הטקסט הזה מהמסמך, אא"כ הוא מגיע למטרה מסוימת ואז זה צורך להיות מוגש ומוכן בתיאום עם מבצע העימוד.

הספר החדש שלך, על המדף
- צור קשר -