הכנת קובץ לעימוד / קידוד או סגנונות

שלב הקידוד או הסגנונות, זה הוא שלב העבודה הראשוני של המעמד, כאשר הוא נגש אל מלאכת העימוד. תהליך זו הוא האמצעי הבסיסי כדי שתוכנות העימוד ידעו לתת את העיצוב הנכון והמדויק, עבור הספר.

נרחיב קצת על השלב הזה, כדי שאנו בתור מו"לים ועורכי ספרים, נדע מה נדרש מעמנו, כדי שהמעמד יוכל לבצע את המלאכה הזו בצורה מיטבית.

* * *

שני תוכנות נפוצות, משמשות כהיום עבור עימוד ספרים. תוכנת תג ותוכנת אינדיזיין. לכל תוכנה יש את מעלותיה ומוגבלויותיה, ולכל ספר יש את אופיו וצורתו. המעמד יבחן את היעד אליו רוצים להביא את הספר, ולפי זה יחליט איזו תוכנה מתאימה יותר בשביל לבצע את המלאכה. (הרחבה קצרה על ענין זה, תוכלו לראות במדור המושגים, וכדי לעבור ישירות לפסקה המבוקשת ניתן ללחוץ כאן).

אחד ההבדלים בין התוכנות, הוא הצורה שבה יש להכין את קובץ הוורד טרם יועבר ממנו הטקסט אל תוכנת העימוד. תוכנת תג תחיל על הטקסט את העיצוב באמצעות קודים שישתלו בו, ואילו בשביל עימוד בתוכנת אינדיזיין, במקום לשתול בטקסט קודים, יש להחיל עליו סגנונות ייעודיות, הן ברמת הפיסקה (סגנון הבא לתת הוראה כללית לגבי הפיסקה), והן ברמת התּוּ (סגנון הבא לתת הוראת עיצוב פרטנית שונה מיתר הפיסקה, למילה או לאות).

את הקודים או הסגנונות יחיל המעמד על הטקסט. אולם כמובן שהוא לא 'יִלְמַד' את החומר כדי להבין אותו – על מנת לדעת איזה עיצוב מתאים לכל מילה או לכל פיסקה. כמו כן, איננו מצפים שהוא יעבור שורה אחר שורה ויתן בצורה פרטנית טיפול אישי לכל פיסקה ומילה, לפי ההבנה שהוא ינסה לשאוב מהעיצוב הכוללני שנתן העורך לטקסט. שכן מדובר באלפי קודים או סגנונות.

פעולת הקידוד או הסגנון, תיעשה ע"י עשרות פעולות של 'חיפוש־החלפה', שיחפשו ויבחרו עיצובים מדויקים (בדגש על מדויקים) שנתן העורך לטקסט, ובעזרתם הכל יקודד ויסוגנן הדק היטב.

* * *

ניקח לדוגמה קטע ספציפי, כדי להבין טוב את הענין.

בתמונה שלהלן רואים קטע מתוך קובץ וורד לפני הקידוד. כמה סוגי עיצוב לדעתכם ידרש לקטע שלהלן?

מדובר בחומש מבואר, שהביאור משולב בין מילות החומש. והתשובה היא 8 סוגי עיצוב. הבה ונראה לפי חלוקת צבעים, את השוני שידרש כאן בין סוגי העיצוב השונים.

השורה הראשונה מתחילה עם מילות הביאור וזה הצבע הראשון. הצבע השני הוא אות הפסוק, והשלישי מילות החומש. בשורה הרביעית נבחין בחמישה צבעים נוספים. צבע למילת סימון העליה 'שלישי', צבע נוסף לסימון פרק ב', צבע נוסף אחרי פסוק א' למילים שישלפו מתוך הטקסט אל כותרת צד בנקודה זו, צבע רביעי לסוגריים המקבלות גודל שונה משאר הטקסט וצבע חמישי לאות המפנה להערת שוליים.

סה"כ 8 סוגי עיצוב בקטע זה, שחוזרים על עצמם הלוך וחזור כל הזמן. כאשר כל חזרה תדרוש קוד חדש ללמד את התוכנה שכאן חוזרים לעיצוב פלוני.

לדוגמה, אם למילות החומש ניתן קוד 01, למילות הביאור קוד 02, לעליה קוד 03, לפרק קוד 04, לפסוק קוד 05, לכותרת הצד קוד 06, לסוגריים קוד 07 ולאות הערת השוליים קוד 08. הרי שכך יראה הקטע לאחר הקידוד:

עימוד ועיצוב המפואר

עימוד שימכור את הספר שלך: