בליד וסימוני חיתוך

בהדפסת ספר משתמשים בגיליונות נייר גדולים אשר מכילים כל אחד מהם, עמודים רבים מתוך הספר. גיליון מכיל בין 16 ל-32 עמודים, המסודרים ומודפסים על גביו עם מרווחים ביניהם, ואחרי ההדפסה חותכים את הגיליון לעמודים בודדים.

ספר שכולל בתוכו אלמנטים עיצוביים או תמונות, אשר נפרסים וגולשים עד שולי הדף, מצריך השארת בליד סביב העמוד. הבליד הוא שוליים המכילות את המשכה של התמונה או הגרפיקה העיצובית, וזה נועד למצב בו ארע חוסר דיוק בחיתוך גיליונות הנייר של הספר.

אילולא הבליד, במקרה של סטיה בחיתוך, היה נוצר שול לבן בצד העמוד, שבעצם היה אמור להיות מכוסה בגרפיקה עד קצהו. ברגע שקיים בליד, גם עם החיתוך סטה ממקומו, הספר שומר על מראהו הנאה, שכן העמוד ישאר בצלמו המתוכנן.

לכן, כל ספר הנשלח לדפוס צריך לכלול בליד, ובנוסף סימוני חיתוך לפיהם חותכים את עמודי הספר הבודדים מהגליון הגדול.

בליד וסימוני חיתוך בקובץ המיועד לדפוס

עימוד ועיצוב המפואר< < < לעמוד הקודם  |  להזמין עימוד  |  לעמוד הבא > > >

עימוד שימכור את הספר שלך: