עימוד ספרים – כריכות

גלריית אומנות – שילובי גלופות בהטבעת כריכות בעימוד ועיצוב 'המפואר', הספר עובר את כל השלבים תחת קורת גג אחת: בנית גריד, עיצוב, עימוד, שערים וכריכות. כך שלספר יש קוו אחיד ועיצוב משולב והרמוני, לכל חלקי הספר.לפנינו מבחר כריכות לספרים שיצאו לאור לאחרונה: ששה סדרי משנה 13 כרכים כריכת גלופות עם 4 גלופות: זהב, כסף, שחור […]

עימוד ספרים

עימוד ועיצוב המפוארעימוד ספריםעיצוב כריכות ושעריםפורזץעימוד ספרי קודש עימוד ספריםעיצוב כריכות והפקות דפוס מגוון סוגי ספרים וספרי קודש, עם יחודיות לכל ספר וספר לסקירת סוג העימוד הרצוי, כנס למחלקה המיוחדת לו: חלוקת הקטגוריות של סוגי העימודים, נעשתה לפי הבחנה בין סוגי הספרים ואופי המבנה שלהם, כדלהלן: עימוד רב טקסט האומנות של מלאכת העימוד, היא עימודם […]