ברוכים הבאים

כב אדר א' תשפ"ד
דף היומי בבלי: בבא מציעא ג
דף היומי ירושלמי: שבת פ