ברוכים הבאים

טו סיון תשפ"ד
דף היומי בבלי: בבא מציעא קיד
דף היומי ירושלמי: פסחים לד
[swpm_login_form]