הופיע ויצא לאור

ספר ביאורי משפט - ד' כרכים

–  ביאורי משפט על שו"ע חושן משפט  –

ספר ביאורי משפט על שולחן ערוך חושן משפט, הינו חיבור מקיף על שלחן ערוך חושן משפט, ובו נקבצו בדרך קצרה וברורה תמצית כל נושאי כליו של השולחן ערוך.

יצא לאור ע"י הרה"ג יצחק מנחם עלעפאנט שליט"א, ומעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי הרבנים והדיינים.

–  ד' כרכים  –

סט ספרי ביאורי משפט, כולל לע"ע ד' כרכים מאירי עיניים, חלקם יצאו במספר מהדורות, עם הוספות רבות וחשובות.

להשיג את הספר אצל המחבר ניתן לפנות בטופס להלן:

שער הספר

בפתח הספר

להשיג את הספר אצל המחבר, ניתן לפנות בטופס להלן: