כותרת חדשהזה הכותרת
4עוד ניסיון
עודאכן
כאןקצר
שורה חמישיתטוב
שורה שישיתכן
שרוה שבעיתתודה
שורה שמיניתכן
שורה תשיעיתנכון
שורה עשיתכן
שורה אחד עשרהנכון
שורה שתים עשרהניסיון
שלוש עשרהארבעאכן ואכן
מי מצליחמצוין.
הצליחתודה
עוד ניסיוןתודה
תודהתודה
הטוב הטוב100
זה נהיה טוב300