חשבון לתשלום עבור:
הרב יוסף חיים דוד

1 עימוד ספר שו"ת דבר אברהם אורח חיים | 1000 ש"ח

1 עיצוב כריכת פורצס ושער | 1200 ש"ח

1 4 עמודי הנצחות | 125 ש"ח

1 6 עמודי הסכמות | 175 ש"ח

1 עמודים מיוחדים (הקדמה תוכן וכדו') לפ"ש | 100 ש"ח

סה"כ 2600 ש"ח.

שולמה מקדמה בסך 400 ש"ח.

לתשלום אחרי ניכוי מקדמה: 2200 ש"ח.

פרטי חשבון להעברה: בנק מזרחי טפחות (20), מספר סניף 572, מספר חשבון 288568

עודכן בתאריך: טז טבת תשפ"ב